Wywiad

Zebranie szczegółowych informacji o stanie zdrowia, stanowi fundament pierwszej wizyty.