Diagnostyka

Celowane testy ruchowe, ocena funkcjonalna oraz badanie palpacyjne są nieodłącznym elementem terapii.