Plan

Jasno określony cel oraz odpowiednio dobrany program naprawczy umożliwia powrót do zdrowia.